Please wait...

Η τηλεϋγεία για την περίθαλψη ψυχικής υγείας

14/07/2022
Untitled-design-1-1080x630-1.webp

Η τηλεϋγεία για την περίθαλψη ψυχικής υγείας έχει πολύ νόημα, καθώς η πρόσβαση στην φροντίδα ψυχικής υγείας είναι γενικά πιο δύσκολη από άλλες υπηρεσίες υγείας, λόγω της έλλειψης ειδικευμένων παρόχων ψυχικής υγείας και των ορίων κάλυψης.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας των ΗΠΑ (HRSA) με τίτλο «Αύξηση της πρόσβασης στη συμπεριφορική υγειονομική περίθαλψη μέσω της τεχνολογίας» προτείνει ότι για να μπορέσουν να προσεγγίσουν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, οι οργανισμοί θα πρέπει να εξετάσουν τη χρήση της τηλευγείας για την ψυχική υγεία.

Tηλεϋγεία για την ψυχική υγεία

Η έκθεση αναφέρει ότι σε γενικές γραμμές, η τηλεϋγεία για την ψυχική υγεία μπορεί να λάβει δύο μορφές:

 • Ένας φροντιστής όπως μια νοσοκόμα ή ένας κοινωνικός λειτουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία τηλεϋγείας για να πραγματοποιήσει μια εξ’ αποστάσεως διαβούλευση με έναν ειδικό ψυχικής υγείας για να συζητήσει πώς να χειριστεί τις ανάγκες ψυχικής υγείας ενός ασθενούς
 • Ένας ασθενής μπορεί να συμμετάσχει σε μια συνεδρία τηλεδιάσκεψης με έναν ειδικό ψυχικής υγείας.

Η αξία της τηλεϋγείας για την περίθαλψη ψυχικής υγείας, προσδιορίστηκε από τους παρόχους διχτυών ασφαλείας HRSA όσον αφορά την πιθανή εξοικονόμηση κόστους, την αποτελεσματικότητα και τη διευρυμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Γενικά, η έκθεση HRSA αναφέρει τα πέντε κύρια οφέλη από τη χρήση εργαλείων τηλεϋγείας για την ψυχική φροντίδα:

Βελτιωμένη παροχή φροντίδας

 • Παρέχεται μια πιο αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών όταν συνδυάζουν δεδομένα ασθενών με βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις περίθαλψης. Για παράδειγμα, στην ψυχική υγεία, οι κλινικοί γιατροί μπορούν να επανεξετάσουν τα δεδομένα και να εντοπίσουν πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια για προβλήματα συμπεριφοράς
 • Διευκολύνει την πρόσβαση, τη χρήση και την κοινή χρήση δεδομένων και υποστηρίζει την κίνηση του συστήματος υγείας προς συνεργατικές και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ενισχύοντας τις σχέσεις εντός μιας ομάδας και μεταξύ των φορέων
 • Το μοντέλο περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή (PCMH) αναγνωρίζει την αξία του συντονισμού της φροντίδας που υποστηρίζεται από την ασύρματη τεχνολογία
 • Οι κλινικές μπορούν να αποκτήσουν διευρυμένη πρόσβαση σε ειδικούς, όπως ειδικούς ψυχικής υγείας, που κατοικούν εκτός της τοπικής κοινότητας. Η Telehealth μπορεί επίσης να διευκολύνει τη σύγκληση συνεδριών διαβούλευσης μεταξύ ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ειδικών συμπεριφορικής υγείας

Διευρυμένη ποσότητα προσωπικού

 • Προσφέρετε στους παρόχους φροντίδας μεγαλύτερη ευελιξία για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης εν κινήσει ή από διαφορετικές τοποθεσίες—επεκτείνοντας τις προσφορές υπηρεσιών της κλινικής
 • Διευκολύνει την πρόσληψη μερικής απασχόλησης, εξειδικευμένου προσωπικού που εργάζεται εξ αποστάσεως για πολλαπλές κλινικές
 • Η τηλεϋγεία για την ψυχική υγεία μπορεί να προστεθεί στις υπάρχουσες λειτουργίες της κλινικής. Ως εκ τούτου, η δημιουργία μιας ομάδας είναι ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του υπάρχοντος προσωπικού και των προϋπολογισμών

Ενισχυμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης

Διεξάγετε εκπαιδεύσεις για το προσωπικό όταν οι συνεδρίες είναι αφιερωμένες στην ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Αυτές οι εκπαιδεύσεις μπορούν να αυξήσουν την τεχνογνωσία σε μια εταιρεία και σε πολλούς παρόχους

Εξοικονόμηση κόστους

Μειώνει το κόστος παροχής φροντίδας. Για παράδειγμα, εάν ένας ασθενής υποφέρει από υποτροπή, η τηλεϋγεία δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους φροντίδας να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και παρέμβασης γρήγορα μέσω συνεδριών τηλεδιάσκεψης

Αποδοχή και εναγκαλισμός από τον ασθενή

 • Αντιμετωπίζει τους φόβους των ασθενών σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες σε μια συγκεκριμένη κλινική. Συχνά αναφέρεται ότι οι ασθενείς στα κέντρα υγείας είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να αναζητήσουν υπηρεσίες εκτός των κοινοτήτων τους
 • Τα ποσοστά αποδοχής ασθενών για τηλεϋγείας στην ψυχική υγεία είναι γενικά υψηλά. Ένας δικαιούχος του HRSA εξεπλάγη με έναν από τους πρώτους υιοθέτες του: έναν ψυχιατρικό ασθενή με παρανοϊκή πεποίθηση ότι του μιλούσε η τηλεόραση. Σίγουρα, η τηλεϋγεία δεν θα λειτουργούσε μαζί του. Ωστόσο, ο ασθενής συμμετείχε με επιτυχία σε μια συνεδρία και, κάποια στιγμή, κοίταξε την αδερφή του με ένα χαμόγελο και είπε: «Βλέπετε, η τηλεόραση όντως μου μιλάει».
 • Οι πύλες ασθενών ανταποκρίνονται στη ζήτηση, καθώς οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο στις μηχανές αναζήτησης για να μάθουν για τις ανησυχίες τους για την υγεία τους πριν αποκτήσουν πρόσβαση στη φροντίδα. Όταν οι ασθενείς συνδέονται στο διαδίκτυο, οι πάροχοι πρέπει να είναι εκεί. Ορισμένες πύλες παρέχουν στους ασθενείς πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους, ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη θεραπεία τους

Η λύση Monsenso mhealth

Η λύση Monsenso mHealth για φροντίδα ψυχικής υγείας υποστηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας τηλεϋγείας στην εξ’ αποστάσεως θεραπεία ασθενών που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες. Επιπλέον, η έκθεση που δημοσίευσε η HRSA αναφέρει πέντε βασικά οφέλη που φέρνει η χρήση της τηλεϋγείας στην περίθαλψη ψυχικής υγείας και το Monsenso mHealth προσφέρει όλα αυτά τα οφέλη.

Βελτιωμένη παροχή φροντίδας

Με τη βοήθεια του κινητού τηλεφώνου του ασθενούς, η πλατφόρμα mHealth Monsenso χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά ενός ασθενούς. Αυτή η συλλογή και ανάλυση δεδομένων δίνει στον κλινικό ιατρό μια βαθιά εικόνα για τις σχέσεις μεταξύ της συμπεριφοράς του ασθενούς και της ασθένειας.

Διεύρυνση των ικανοτήτων του προσωπικού

Η λύση Monsenso mHealth επιτρέπει στους κλινικούς ιατρούς να εστιάζουν σε ασθενείς που χρειάζονται άμεση προσοχή, ειδοποιώντας αυτόματα τους κλινικούς ιατρούς εάν υπάρχουν ασθενείς που παρουσιάζουν κάποιους ερεθισμούς ή πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια.

Ενισχυμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης

Οι πληροφορίες στην κλινική δικτυακή πύλη είναι προσβάσιμες από πολλούς κλινικούς ιατρούς ακόμα κι αν δεν έχουν την έδρα τους στην ίδια γεωγραφική τοποθεσία.

Εξοικονόμηση κόστους

Η εφαρμογή smartphone επιτρέπει στους ασθενείς να συμπληρώνουν αυτοαξιολογήσεις σε καθημερινή βάση, ενημερώνοντας τους κλινικούς γιατρούς πώς αισθάνονται. Αυτές οι πληροφορίες καθώς και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των αισθητήρων του smartphone και μπορούν να βοηθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να παρέμβουν σε πρώιμο στάδιο, πριν ο ασθενής χρειαστεί νοσηλεία.

Αποδοχή από τους ασθενείς

Οι προσανατολισμένες στον ασθενή κλινικές αξιολογήσεις από τη Monsenso έδειξαν ότι το ποσοστό συμμόρφωσης είναι πολύ υψηλό (87% έως 93%), η λύση είναι πολύ χρήσιμη και εξαιρετικά χρησιμοποιήσιμη από ασθενείς και κλινικούς ιατρούς. Βοηθά τους ασθενείς να διαχειριστούν καλύτερα την ασθένειά τους και βοηθά οι κλινικοί γιατροί προσφέρουν καλύτερη θεραπεία.

 • Psychis Omma Mental Health Solutions | G.E.MI. No.: 162604301000
Psychis Omma Mental Health Solutions | G.E.MI. No.: 162604301000

Δραστηριότητα :  Διάθεση προϊόντων παρακολούθησης, υποστήριξης και προαγωγής της ψυχικής υγείας
ΑΦΜ :  801747843, ΔΟΥ Χολαργού
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πεντέλης 1 152 36 Νέα Πεντέλη
Νομική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 162604301000
Κεφαλαιακή Εισφορά: 25.000 ευρώ (είκοσι πέντε χιλιάδες εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο).
Εταίροι:  Νευροψυχιατρικό θεραπευτήριο Ε. Τζεράνης Ανώνυμη Εταιρεία  (πέντε χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια).
Ελευθερία Δήμητρα Τζεράνη (πέντε χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια).
Εμμανουέλα Τζεράνη (πέντε χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια).
Ναταλία Μικαέλα Τζεράνη (πέντε χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια).
Μαρία Μπιτζή (τρεις χιλιάδες εταιρικά μερίδια).
Διαχειριστής: Σπύρος Τζεράνης

Branded by impressme.gr

Educational Seminar

"Cognitive Stimulation Therapy (CST)"

unlocking cognitive abilities in individuals with mild and moderate dementia

The speaker will be Prof Aimee Spector

October 4th, 2024

09:00 – 17:00

Impact Hub Athens Karaiskaki 28,, Athens 105 54

en_USEnglish