Παρακαλώ περιμένετε...

Αποδοχή Όρων για το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή μου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Θεραπεία Γνωστικού Ερεθισμού (CST) – ξεκλειδώνοντας τις νοητικές δυνατότητες σε άτομα με άνοια ήπιας και μέτριας βαρύτητας “, δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Συμμετοχή:

Συμφωνώ να συμμετάσχω στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να τηρήσω το πρόγραμμα και τις οδηγίες που δίνονται από τους διοργανωτές.

  1. Πληροφορίες Συμμετοχής:

Επιβεβαιώνω ότι έχω παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες κατά την εγγραφή μου στο σεμινάριο και ότι είναι ακριβείς και ενημερωμένες.

  1. Πληρωμή:

Κατανοώ και αποδέχομαι το κόστος συμμετοχής και τις προθεσμίες πληρωμής που έχουν οριστεί για το σεμινάριο.

  1. Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφών:

Αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι την πολιτική ακυρώσεων και επιστροφών που ισχύει για το εκπαιδευτικό σεμινάριο και θα την τηρήσω ανάλογα. Συγκεκριμένα,

Κατανοώ και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση ακύρωσης με δική μου υπαιτιότητα έως τις 30 Ιουλίου 2024, θα παρακρατείται το 50% του ήδη καταβληθέντος ποσού. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (30.07.2024) τα ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται. Ακυρώσεις γίνονται δεκτές μόνο με γραπτή επικοινωνία στο mail της διοργανώτριας εταιρείας, info@mentalhealthsolutions.gr.

Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές ή ακυρώσεις στο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου λόγω αδυναμίας συμπλήρωσης  του απαιτούμενου αριθμού των συμμετεχόντων (20) ή λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Σε περίπτωση ακύρωσης από την διοργανώτρια εταιρεία, θα λάβω ειδοποίηση κα επιστροφή ολόκληρου του καταβληθέντος ποσού εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης.

  1. Προσωπικά Δεδομένα:

Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τους διοργανωτές για σκοπούς εγγραφής και οργάνωσης του σεμιναρίου και δεν θα διαμοιραστούν με τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου  θα γίνεται φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση στιγμιοτύπων από το προσωπικό της διοργάνωσης. Με την εγγραφή μου στο σεμινάριο συναινώ στη διαβίβαση των φωτογραφιών προς την διοργανώτρια εταιρεία και την πιθανή δημοσίευσή τους σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς δημοσιότητας και προβολής.

  • ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ MENTAL HEALTH SOLUTIONS | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 162604301000
ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ MENTAL HEALTH SOLUTIONS | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 162604301000

Δραστηριότητα :  Διάθεση προϊόντων παρακολούθησης, υποστήριξης και προαγωγής της ψυχικής υγείας
ΑΦΜ :  801747843, ΔΟΥ Χολαργού
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πεντέλης 1 152 36 Νέα Πεντέλη
Νομική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 162604301000
Κεφαλαιακή Εισφορά: 25.000 ευρώ (είκοσι πέντε χιλιάδες εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο).
Εταίροι:  Νευροψυχιατρικό θεραπευτήριο Ε. Τζεράνης Ανώνυμη Εταιρεία  (πέντε χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια).
Ελευθερία Δήμητρα Τζεράνη (πέντε χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια).
Εμμανουέλα Τζεράνη (πέντε χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια).
Ναταλία Μικαέλα Τζεράνη (πέντε χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια).
Μαρία Μπιτζή (τρεις χιλιάδες εταιρικά μερίδια).
Διαχειριστής: Σπύρος Τζεράνης

Branded by impressme.gr

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

«Θεραπεία Γνωστικού Ερεθισμού (CST)»

Ξεκλειδώνοντας τις νοητικές δυνατότητες σε άτομα με άνοια ήπιας και μέτριας βαρύτητας

Eισηγήτρια θα είναι η Prof Aimee Spector

4 Οκτωβρίου 2024

09:00 – 17:00

Impact Hub Athens Καραϊσκάκη 28, Αθήνα 105 54

elΕλληνικά