Παρακαλώ περιμένετε...

Η ψυχική υγεία στο κατώφλι της ψηφιοποίησης – ευκαιρία και πρόκληση για τους ειδικούς

24/08/2022

Σχεδόν 1 στους 7 ανθρώπους πάσχουν από μια ψυχική ασθένεια[1], κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως [2]. Ωστόσο, το 75% των ατόμων με ψυχικές ασθένειες δεν λαμβάνουν καμία θεραπεία [3], υπογραμμίζοντας το πρόβλημα της πρόσβασης στην ψυχική περίθαλψη, το οποίο έχει επιδεινωθεί με τον Covid-19.

Δεδομένου ότι η ψυχική υγεία θα κοστίζει 16 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία μέχρι το 2030 [4] και ότι το κόστος αυτό θα συνεχίσει να αυξάνεται, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων με επεκτάσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Μια μεγάλη μελέτη από την Elsevier Health (2022) [5], στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2800 κλινικοί γιατροί και νοσηλευτές από 111 διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα διαπιστώνει ότι η ψηφιακή εποχή έχει πλέον φτάσει στο κατώφλι  της υγειονομικής περίθαλψης. Το 67 % των κλινικών ιατρών αναγνωρίζει τη σημαντικά αυξανόμενη σημασία της τεχνολογικής τους κατάρτισης σε σύγκριση με 10 χρόνια πριν.  Ελπιδοφόρα, από την μελέτη αυτή αναδεικνύεται ότι, o Covid-19 ανέδειξε ιδιαίτερα τη σημασία των εξ αποστάσεως λύσεων, ενώ έκανε τους ασθενείς να νιώσουν περισσότερο οικεία με τις πλατφόρμες απομακρυσμένης παρακολούθησης. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα της Elsevier Health,  περισσότεροι από τους μισούς κλινικούς γιατρούς (56%) δηλώνουν ότι οι ασθενείς έχουν αποκτήσει καλύτερη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις δικές τους παθήσεις και ένα σημαντικό ποσοστό κλινικών γιατρών  (62%) προσδοκούν μια αλλαγή στον ρόλο τους που θα τους επιτρέψει να συνεργάζονται με τους ασθενείς.

Η έρευνα αναδεικνύει την πεποίθηση των ειδικών ότι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτει  ο Παγκόσμιος  Οργανισμός Υγείας. Ειδικότερα, η χρήση ψηφιακών λύσεων για απομακρυσμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγείας των ασθενών θα μπορούσε να βελτιώσει την πρόσβαση και την ταχύτητα στην περίθαλψη και η ανάλυση των δεδομένων των ασθενών σε πραγματικό χρόνο θα μπορούσε να επιτρέψει εξατομικευμένη θεραπεία και βελτιωμένη ποιότητα φροντίδας [5].

 Είναι σημαντικό ότι οι επαγγελματίες υγείας πιστεύουν, πως οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα εργαλεία απομακρυσμένης παρακολούθησης θα μπορούσαν να ωφελήσουν στο  σχεδιασμό λύσεων που επικεντρώνονται στις ανάγκες των χρηστών. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς από τους ειδικούς  ως προς την ικανότητά τους να προσφέρουν αξία στην παρακολούθηση και στην θεραπεία των ασθενών.  Το 67 % των κλινικών ιατρών αναγνωρίζει τη σημαντικά αυξανόμενη σημασία της τεχνολογικής τους κατάρτισης σε σύγκριση με 10 χρόνια πριν.  Συγχρόνως όμως οι ειδικοί της ψυχικής υγείας αναγνωρίζουν σε ποσοστό 88% ότι δεν έχουν την απαραίτητη τεχνολογική κατάρτιση για να ανταποκριθούν  στις απαιτήσεις της επικείμενης ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείας.

Συνεπώς ένα σημαντικό σημείο εστίασης, είναι η παροχή εκπαίδευσης στους κλινικούς ιατρούς και η εδραίωση της εμπιστοσύνης στην ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς αυτές θα είναι αποτελεσματικές στην υγειονομική περίθαλψη μόνο εάν οι  επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι ικανοί στη χρήση τους.

Αναφορές

[1] World Health Organization (2020). World Mental Health Day: an opportunity to kick-start a massive scale-up in investment in mental health.
https://www.who.int/news/item/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health#:~:text=Mental%20health%20is%20one%20of,every%2040%20seconds%20by%20suicide.

[2] Wainberg, M. L., Scorza, P., Shultz, J. M., Helpman, L., Mootz, J. J., Johnson, K. A., Neria, Y., Bradford, J. E., Oquendo, M. A., & Arbuckle, M. R. (2017). Challenges and Opportunities in Global Mental Health: a Research-to-Practice Perspective. Current psychiatry reports 19(5): 28. https://doi.org/10.1007/s11920-017-0780-z.

[3] Marchildon, J. (2020). 4 Barriers to Accessing Mental Health Services Around the World.
https://www.globalcitizen.org/en/content/barriers-to-mental-health-around-the-world/.

[4] Lancet Commission. (2018). Report: Mental illness will cost the world $16 trillion (USD) by 2030. Mental Health Weekly 28(39): 1–8. https://doi.org/10.1002/mhw.31630.

[5] Elsevier Health (2022).  Clinician of the Future 2022.
https://www.elsevier.com/connect/clinician-of-the-future

 

 

Branded by impressme.gr

elΕλληνικά